Skip to content

Športovo-logická súťaž v exteriéri. Tímy prechádzajú po trase, kde plnia pohybové a logické úlohy na stanoviskách.

Aktuality

Tohtoročný Pikopretek sa uskutoční vo štvrtok 23.5.2024 v okoli Partizánskej lúky. Tímy budú štartovať postupne od 9:00, o presnom čase štartu tímov, ktoré prihlásite Vás budeme informovať najneskôr týždeň pred súťažou.

Účastnícky poplatok je 25€ za každý zúčastnený tím, je potrebné ho zaplatiť bankovým prevodom na účet SK14 1100 0000 0026 2917 6328.

Prosíme Vás, aby ste tímom zabezpečili dozor dospelej osoby, ktorá za ne bude zodpovedná pred a po súťaži.

Prihláška

Prihlasovanie je otvorené do 1. 5. 2024 (v prípade naplnenia kapacity sa prihlasovanie môže skončiť aj skôr). Faktúru (v prípade, že o ňu požiadate v prihláške) budeme zasielať všetkým školám naraz až po ukončení prihlasovania.

Z každej školy môže súťažiť najviac jeden štvorčlenný tím v každej kategórii.

Prihlasovanie na Pikopretek bolo ukončené z dôvodu naplnenia kapacity.

O súťaži

Pikopretek organizujeme už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5. – 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov gymnázií.

Pikopretek sa pravidelne koná na jar. Družstvá súťažia v matematických, logických a športových úlohách na viacerých stanovištiach umiestnených pozdĺž cca 3 km dlhej trasy. O celkovom poradí v každej kategórii rozhoduje jednak čas, v ktorom družstvá prejdú celú trasu, ale aj body za jednotlivé úlohy. Okrem matematických a športových schopností o víťazovi často rozhoduje nasadenie a tímová spolupráca, ktoré sú dôležitými faktormi pre zvládnutie niektorých úloh.

Vyhodnotenie aj ocenenie víťazov je zvlášť pre každú kategóriu. Najlepšie umiestnené tímy odmeňujeme vecnými cenami.

Kontakt

Ak máš akékoľvek otázky, tak sa nám, prosím, ozvi. 

Jakub Šiagi

pikopretek@p-mat.sk

+421 917 289 731

Výsledky

Minuloročný Pikopretek sa uskutočnil v stredu 31. mája 2023 prezenčne v Bratislave.

Výsledkové listiny:

Výsledková listina kategórie 5

Výsledková listina kategórie 6

Výsledková listina kategórie 7

Výsledková listina kategórie 8

Výsledková listina kategórie 9

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme!

Galéria