Skip to content

Individuálna online súťaž z fyziky. Súťažiaci počas 60 minút riešia fyzikálne úlohy, kde odovzdávajú len výsledok.

O súťaži

Attofyz je online individuálna fyzikálna súťaž. Súťažiaci sa stretnú okrem vedomostných úloh aj s jednoduchými výpočtovými a experimentálnymi úlohami. Pričom výsledky neodovzdávajú vždy iba napísaním čísla, ale napríklad aj označením správnej možnosti.

Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Každý ročník súťaži vo svojej kategórii a má pripravenú vlastnú sadu 15 úloh. Existuje aj kategória OPEN, ktorá je určená pre každého, kto rád rieši zaujímavé fyzikálne úlohy bez ohľadu na vek.

Po súťaži prebehne aj livestream vysvetľovania niektorých úloh.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií nájdete na www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk či www.minedu.gov.sk.

Kontakt

Ak máš nejaké otázky a nejasnosti, tak nás neváhaj kontaktovať. 

Nina Petlánová

+421 908 712 451

attofyz@p-mat.sk