Skip to content

Víkendová akcia nielen pre riešiteľov našich súťaží, ale pre všetky deti, ktoré sú v 5. – 9. triede ZŠ alebo príme až kvarte osemročných gymnázií.

Vítaní sú všetci fanúšikovia matematiky a fyziky, ktorí chcú zažiť víkend nabitý zábavou, hrami, novými kamarátmi a prednáškami.

Aktuality

Na jar sme pripravili dva Kockaté víkendy! Budú sa konať 14. – 16., resp. 21. – 23. apríla 2022 v ŠVP Zliechov.

Prihlasovanie prebieha nižšie na tejto stránke do 3. apríla 2023 alebo do naplnenia kapacity. 
Prihlasovanie na druhý termín je dočasne pozastavené, kvôli kapacite. Na prvý termín ešte sú voľné miesta.

 

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je 75 €. V cene je zahrnutá strava 5-krát denne, pitný režim, ubytovanie, celodenný program a objednaný autobus z Púchova do Zliechova a späť. (Lístky na vlak si každý účastník zabezpečuje sám.)

Poplatok, prosím, uhraďte do termínu na prihlásenie (3. apríla) na účet P-MATu:

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2917 6328 SWIFT: TATRSKBX

Pri platbe prosím použite variabilný symbol, ktorý sa zobrazí po odoslaní elektronickej prihlášky a tiež Vám príde e-mailom. 

Záleží nám na tom, aby pre žiadne dieťa nebol poplatok prekážkou v účasti na našich akciách. V prípade, že je pre Vás cena privysoká – môžete v prihláške požiadať o príspevok z Fondu na podporu riešiteľov (FPR). V takom prípade, prosím, stručne uveďte dôvod a my sa Vám po skončení prihlasovania ozveme.

Doprava

Detailné informácie ohľadom dopravy sme prihláseným účastníkom zaslali mailom.

Každý sa môže zúčastniť len jedného Kockatého víkendu. Organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť pre nedostatok prihlásených. 

 

Prihláška

Prihlasovanie na Kockatý víkend je ukončené z dôvodu naplenenia kapacity.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať hlavných vedúcich akcie:

Kockatý víkend 14. – 16. apríla: Adam Šánta, 0911 159 569, adam.santa@p-mat.sk;
Kockatý víkend 21. – 23. apríla: Marián Poturnay, 0910 632 340, marian.poturnay@p-mat.sk.

 

Galéria