Skip to content

Víkendová akcia nielen pre riešiteľov našich súťaží, ale pre všetky deti, ktoré sú v 5. – 9. triede ZŠ alebo príme až kvarte osemročných gymnázií.

Vítaní sú všetci fanúšikovia matematiky a fyziky, ktorí chcú zažiť víkend nabitý zábavou, hrami, novými kamarátmi a prednáškami.

Aktuality

Aj túto jeseň sa uskutoční Kockatý víkend! Bude sa konať 21. – 23. októbra 2022 v ŠVP Lazy pod Makytou.

Prihlasovanie prebieha nižšie na tejto stránke do 10. októbra 2022 alebo do naplnenia kapacity. 

 

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je 75 €. V cene je zahrnutá strava 5-krát denne, pitný režim, ubytovanie, celodenný program a objednaný autobus z Púchova do Lazov pod Makytou a späť. (Lístky na vlak si každý účastník zabezpečuje sám.)

Poplatok, prosím, uhraďte do termínu na prihlásenie (10.10.) na účet P-MATu:

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2917 6328 SWIFT: TATRSKBX

Pri platbe prosím použite variabilný symbol, ktorý sa zobrazí po odoslaní elektronickej prihlášky a tiež Vám príde e-mailom. 

Záleží nám na tom, aby pre žiadne dieťa nebol poplatok prekážkou v účasti na našich akciách. V prípade, že je pre Vás cena privysoká – môžete v prihláške požiadať o príspevok z Fondu na podporu riešiteľov (FPR). V takom prípade, prosím, stručne uveďte dôvod a my sa Vám po skončení prihlasovania ozveme.

Doprava

V prípade dostatočného záujmu budeme organizovať spoločnú dopravu vlakom z Bratislavy a z Košíc a naspäť. Deti sa môžu pripojiť a vystúpiť aj v iných staniciach na trati týchto vlakov. 

Individuálne príchody do Lazov pod Makytou si, prosím, naplánujte v piatok medzi 15:00–15:15 a odchody v nedeľu medzi 12:30–12:45. 

Detailné informácie o časoch stretnutí na stanici v Bratislave a Košiciach a kontakty na vedúcich dopravy Vám pošleme po skončení prihlasovania.

 

V súvislosti s odporúčaným testovaním detí a vedúcich pred akciou budeme reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu. Všetky detailné informácie Vám zašleme po skončení prihlasovania. 

Organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť pre nedostatok prihlásených. 

 

Prihláška

Kockatý víkend 2022 jeseň

Údaje o dieťati

Údaje o zákonnom zástupcovi

Doprava

Doprava na Kockatý víkend (piatok)
Doprava z Kockatého víkendu (nedeľa)

Fond na podporu riešiteľov

V prípade, že je pre Vás cena privysoká - môžete požiadať o príspevok z Fondu na podporu riešiteľov. V takom prípade, prosím, stručne uveďte dôvod a my sa Vám po skončení prihlasovania ozveme. K dôvodu prosím uveďte, aj aká suma by bola pre Vás prijateľná pri platbe za Kockatý víkend.
Súhlasím so zverejnením týchto údajov dieťaťa na Zozname kontaktov, ktorí dostanú všetci účastníci

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať hlavnú vedúcu akcie

Michaela Rusnáková

kockaty@p-mat.sk

0904501898

 

Galéria