Skip to content

Individuálna online súťaž z matematiky. Súťažiaci počas 60 minút riešia matematické úlohy, kde odovzdávajú len výsledok.

Aktuality

Jubilejné 10. vydanie Attomatu sa uskutoční už 27. septembra o 16:00 online formou. Súťažia jednotlivci v riešení matematických úloh. Súťaží sa v samostatných kategoriách pre ročníky druhého stupňa základnej školy a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií a v kategórii OPEN, ktorá je určená pre všetkých, ktorí radi riešia matematické úlohy. Zadania budú rovnaké pre 5. a 6. ročník a druhá sada zadaní bude pre 7., 8. a 9. ročník a kategóriu OPEN. Ak ťa súťaž zaujala, stačí sa prihlásiť formulárom nižšie.

Prihláška

Prihlasovanie na Attomat 10 sa skončilo

 

O súťaži

Attomat je online individuálna matematická súťaž. Súťaž je určená hlavne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ, resp. sekundu až kvartu OG. Pričom každý ročník má pripravenú samostatnú súťažnú kategóriu.  Môžete sa zapojiť aj v kategórii OPEN, ktorá je určená pre každého, kto rád rieši zaujímavé matematické úlohy. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií nájdete na www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk či www.minedu.gov.sk.

Kontakt

 

Ak máš nejaké otázky a nejasnosti, tak nás neváhaj kontaktovať. 

Veronika Zelková

+421 904 667 192

attomat@p-mat.sk

 

Archív

Archív Attomatu je rozdelený na dva súbory – mladší (kategórie 5., 6. a P) a starší (kategórie 7., 8., 9., S, T, K a OPEN).

Attomat 9 – 9. 12. 2021

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.
Záznam z vysvetľovanie úloh nájdete na našom YouTube channeli.

Attomat 8 – 23. 9. 2021

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.
Záznam z vysvetľovanie úloh nájdete na našom YouTube channeli.

Attomat 7 – 22. 4. 2021

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.
Záznam z vysvetľovanie úloh nájdete na našom YouTube channeli.

Attomat 6 – 18. 2. 2021

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.

Attomat 5 – 27. 11. 2020

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.

Attomat 4 – 17. 9. 2020

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.

Attomat 3 – 25. 6. 2020

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.

Attomat 2 – 21. 5. 2020

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.

Attomat 1 – 16. 4. 2020

Zadania a vzorové riešenia mladšístarší.